FALCON GROUP

GİZLİLİK POLİTİKASI

FALCON GROUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Müşteri Portal’ını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Portal online kullanıcılar (“Müşteri”, “Siz”) için FALCON GROUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı (‘FALCON GROUP’) tarafından işletilmektedir ve FALCON GROUP ile yapılan sözleşmenize yönelik bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. FALCON GROUP ile aranızda aşağıda yer alan şartlara ve hükümlere tabi olarak yapılan işbu Müşteri Portalı (‘Portal’) Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice gözden geçirmek için birkaç dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz:

A. BİLGİLERDE VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK

I. İşbu Portal’ı kullanmak suretiyle, Müşteri FALCON GROUP tarafından herhangi bir tarihte bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın değiştirilebilecek, düzeltilebilecek, üzerinde değişiklik yapılabilecek, ekleme yapılabilecek ya da kaldırılabilecek olan işbu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Bu sayfayı değişiklikleri görmek amacıyla belli aralıklarla kontrol etmenizi rica ediyoruz, zira değişiklikleri takiben işbu web sitesini kullanmaya devam etmeniz söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.

II. Müşterinin işbu şartlar ve hükümlere uygun davranmaması durumunda FALCON GROUP sadece kendi takdir yetkisinde olmak üzere bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın Portal’a olan erişiminizi ve de Portal’ı kullanımınızı değiştirme, feshetme, askıya alma ya da sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Müşteri FALCON GROUP’un Portal’ın ya da Kullanım Şartlarının herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması ya da sona erdirilmesi nedeniyle Müşteri’ye ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.

B. TELİF HAKKI

I. FALCON GROUP yerli ya da yabancı resmi makamların yasaları tahtında Portal’ın işletilmesi sonucu meydana getirilen her türlü veri ile bir bütün olarak işbu Portal’da yer alan tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olacaktır.

II. Müşteri Portal’ının tüm içeriği, her türlü görüntü, metin ya da sunum dahil olmak üzere telif hakkı ile korunmaktadır ve bu ticari markaların, telif haklarının ya da diğer materyallerin, işbu belge ile izin verilen durumlar haricinde, dağıtılması, indirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması, yeniden kullanılması, yeniden yollanması veya başka bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

III. Portal’ın kullanımı Müşteri’ye söz konusu markaları, logoları, isimleri ya da ticari takdim şeklini kullanma hakkı veya ruhsatı vermemektedir.

C. HESAP VE ERİŞİM

I. Müşteri, hesabının her türlü kullanımından ve de tüm şifrelerinin ve bilgilerinin gizliliğinin korunmasından sorumludur. Müşteri bu bilgilere gizli muamelesi yapmak ve herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemek zorundadır.

II. Müşteri münferit bir giriş kullanıcı hesabı sona erdirileceği ya da Müşteri veya Müşteri’nin işvereni artık FALCON GROUP’un bir müşterisi ya da ortağı olmadığı zaman derhal FALCON GROUP’un Portal Yöneticisine haber vermeyi kabul etmektedir.

III. FALCON GROUP, FALCON GROUP’un makul görüşüne göre Müşteri’nin şartların herhangi birine uymadığına karar verdiği bir durumda, Müşteri tarafından seçilmiş veya FALCON GROUP tarafından sağlanmış olan her türlü kullanıcı tanıtım kodunu veya şifresini herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

IV. FALCON GROUP Müşteri’ye diğer kullanıcılara (nihai kullanıcı) Portal’a erişim yetkisi sağlama hakkını verebilir ancak bu durumda FALCON GROUP bununla bağlantılı olarak herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeyecektir. Dolayısıyla Portal’a erişim yetkisi verilmiş olan nihai kullanıcı işbu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiş varsayılacaktır. FALCON GROUP ve ilgili ortaklıkları, bağlı kuruluşları, şirketleri, bağlı şirketleri, yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri ya da temsilcileri bu bağlamda herhangi bir nihai kullanıcı tarafından yapılacak olan bir kullanım, bilgi paylaşımı, alınacak olan karar ya da yapılacak olan işlemden sorumlu olmayacaktır.

D. KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ

I. FALCON GROUP’un web sitesine erişim sağlandığı anda, kullanıcılar hakkındaki belirli bilgiler, örneğin internet protokol (IP) adresleri, sitelerde gezinti, çerezler, harcanan zaman ile diğer benzer bilgiler FALCON GROUP sunucularında saklanacaktır. Bu bilgiler belirli bir biçimde kullanıcıları tanımlamayacaktır ve sadece dahili olarak web sitesi trafiği analizi amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcıların isim, adres ve bu sitede saklanan formlar hakkındaki diğer bilgiler gibi kendilerine tanımlayıcı bilgiler sağlaması durumunda, bu bilgiler sadece istatistiksel amaçlarla kullanılacak ve de yayınlanmayacak veya genel olarak erişilir kılınmayacaktır.

E. PORTAL’IN KULLANIMI

I. Müşteri doğrudan ya da dolaylı olarak,

(a) Portal’ın içeriğini ruhsatlamayacak, satmayacak, kiralamayacak, tahsis etmeyecek veya başka bir şekilde devretmeyecektir;

(b) Portal’ın herhangi bir kısmını değiştirmeyecek veya bir üçüncü tarafın değiştirmesine izin vermeyecektir;

(c) Portal’da bulunan herhangi bir üçüncü tarafa ait içeriğe, bilgilere veya materyallere erişim sağlamayacak ya da bunları kullanmayacaktır;

(d) Müşteri’nin kendi müşteri bilgilerine erişim sağladığı durumlar haricinde Portal’ı kullanmayacak ya da kullanılmasına izin vermeyecektir;

(e) Önceden yazılı izin almaksızın herhangi bir şekilde bilgilerin, materyallerin ya da Portal içeriğinin kopyalarının dağıtımını gerçekleştirmeyecektir. Ya da;

(f) Portal yazılımından kaynak kodunu oluşturmayacak, kaynak koduna dönüştürmeyecek, ters mühendislik yapmayacak veya başka bir şekilde kaynak kodu ya da diğer ticari sırları elde etmeye çalışmayacaktır.

II. Güvenliği sağlamak amacıyla, Müşteri kullanıcı girişleri talep etmek üzere FALCON GROUP ile irtibat kurması için tek bir kişiyi yetkili kişi olarak tayin etmeyi kabul etmektedir.

III. Müşteri işbu web sitesine erişiminin ve de kullanımının tabi olduğu tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uyumdan münhasıran sorumludur.

IV. Müşteri FALCON GROUP’un yazılı onayı olmaksızın işbu Portal’dan başka bir Portal’a ya da belgeye bir link oluşturamaz.

F. GARANTİLERİN REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARI

I. FALCON GROUP ve ilgili ortaklıkları, bağlı kuruluşları, şirketleri, bağlı şirketleri, yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri ya da temsilcileri işbu Portal’daki bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir karar ya da yapılan bir işlemden veya FALCON GROUP’a herhangi bir kayıp, talep veya zarar ihtimali açıkça haber verilmiş olsa bile, işbu Portal’a erişim sağlanmasından ya da Portal’ın kullanımından doğan işin durması sorumluluğu ya da veri veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doğrudan zarar, dolaylı zarar, tesadüfi zarar, risk sebebiyle oluşan zarar, kusurlu bir fiilden doğmakla birlikte meydana gelen durumun doğal ve zorunlu sonucu olmayan zarar, cezai zarar ya da diğer zararlar, kayıplar veya taleplerden sorumlu olmayacaktır. Yazılım ve internetin karmaşık doğası gereği, ne FALCON GROUP, ne de yukarıda bahsedilen taraflardan herhangi biri Müşteri’nin işbu Portal’a erişim sağlaması, Portal’da gezinmesi ve/veya Portal’ı ve hizmetlerinden herhangi birini kullanması ya da Portal’dan herhangi bir materyal, veri, metin veya görüntü indirmesi nedeniyle Müşteri’nin bilgisayarına, diğer donanımlarına, yazılımlarına ya da diğer IT sistemlerine veya diğer varlıklarına verilebilecek olan zararlar ya da bulaşabilecek olan virüslerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve üstlenmeyecektir. FALCON GROUP bu tür sorunların işlerimizi engellememesi için proaktif tedbirler almış olsa da söz konusu sorunları önlemek üzere şifre koruması, anti-virüs programları ve güvenlik duvarı gibi tedbirlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

II. FALCON GROUP işbu Portal’da bulunan bilgilerin doğru ve güncel olması için her türlü çabayı harcamış olsa da, FALCON GROUP işbu Portal’da yer alan ya da işbu Portal’dan elde edilen verilere ya da bilgilere veya söz konusu verilerin veya bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlara ilişkin hatalardan, yanlışlıklardan, eksikliklerden, kötüye kullanımlardan veya dönüştürmelerden sorumlu değildir. Bu Portal’daki tüm bilgiler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanmış olup, söz konusu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçların hatasızlığına, eksiksizliğine, doğruluğuna, güncelliğine ilişkin herhangi bir garanti verilmemekte ve pazarlanabilirlik garantisi, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi garantisi ve belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sarih veya zımni garanti verilmemekte ve tekeffülde bulunulmamaktadır.

III. FALCON GROUP Müşteri’nin Portal’da görüntülenen materyalleri kullanımının FALCON GROUP’un mülkiyetinde ya da FALCON GROUP’a bağlı olan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğine ilişkin herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır.

IV. Müşteri Portal’a yüklenen her türlü içeriğin Şartlara uygun olduğunu ve de telif hakkı, ticari marka ya da diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini ya da kanuna aykırı, kötüleyici, mütecaviz ya da müstehcen materyaller içermediğini garanti etmektedir. Müşteri, Müşteri’nin garanti ihlali sonucunda maruz kalabileceğimiz her türlü kayıp ya da zarardan sorumlu olacaktır. Müşteri’nin Portal’a ve içeriğine erişim sağlamasına ve de bunları kullanımına ilişkin risk tamamen Müşteri’ye aittir.

V. Yetkili müşteri kullanıcısı tarafından girilen tüm veriler FALCON GROUP tarafından resmi olarak uygulamaya dönük bilgi olarak kabul edilecek ve eğer bu veriler halihazırda yerleşik/önceden girilmiş olan bilgilerin ya da bloke edilmemişse EDI mesajının üstüne yazmıyorsa, FALCON GROUP böyle olduğunu varsayacak ve sisteme en son girilen verilere uygun olarak işlem yapacaktır. Verilerin, işlemlerin ya da siparişlerin tutarlılığı nedeniyle bloke olması durumunda, Müşterinin gerekli değişikliklerin yapılması için doğrudan FALCON GROUP ile irtibata geçmesi gerekebilir.

G. İHTİLAFLARIN HALLİ

I. Şartlar ve hükümler ile FALCON GROUP tarafından Portal’da yayınlanan diğer yasal uyarılar Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak Müşteri ve FALCON GROUP arasındaki mutabakatın tamamını teşkil edecektir.

II. Bu şartlar ve bu şartlardan veya konusundan doğan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü ihtilaf ya da talep yasalar çatışması hükümleri dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Türk mahkemeleri bu şartlardan doğan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü ihtilaf ya da talebin çözümlenmesine ilişkin münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.